Daniel Cîrjan

#Gazul_e_urgență

Hotărâre care prevede stabilirea unui termen de cel mult 10 zile pentru emiterea autorizației de construcție în cazul executării lucrărilor de extindere a rețelei de gaz și de racordare a persoanelor fizice și juridice la rețeaua de gaz a orașului! Conform acestei inițiative, Primăria emite rapid autorizația pentru racordare la gaz. (H.C.L. 187/2018)